Natalya Zavyalova. Аничков мост

678.jpg

Аничков мост

2018   30х40 см   картон, масло / сardboard, oil